Enterprise Service Bus

TechOne Platform ESB nabízí integrační řešení, které umožňuje propojovat různé aplikace a systémy prostřednictvím jednotného rozhraní, a tím usnadňuje komunikaci a výměnu dat.

Proč přejít na nové ESB

TechOne Platform ESB představuje výkonný a moderní nástroj pro integraci a propojování. Umožňuje rychlé a efektivní napojení na různé aplikace, a to jak v rámci jedné společnosti, tak i mezi různými společnostmi. Nové ESB přináší řadu výhod v porovnání s tradičními metodami integrace, jako jsou například vyšší rychlost, efektivita a bezpečnost.

Hlavní funkce a vlastnosti

Podpora pro škálování
Podpora pro škálování je klíčovou vlastností celého řešení, který vyhodnocuje a zajišťuje bezproblémové fungování a vysokou dostupnost v případě nárůstu uživatelů nebo při zvýšené náročnosti komunikace a výměny dat. Je možné rozkládat zátěž ať už vertikálně (přidáním více prostředků na jednom serveru) nebo horizontálně (přidáním dalších serverů do clusteru) v případě potřeby. Toto umožnuje pružně reagovat na nároky a potřeby společnosti.
Řízení bezpečnosti a autentizace
Poskytována je široká škála zabezpečení na úrovni integrační sběrnice včetně autentizace a autorizace přístupu k datům a konektorům prostřednictvím API rozhraní. K tomu se využívají standardní protokoly, jako je OAuth2 nebo OpenID Connect, které poskytují robustní a bezpečný způsob, jak se ujistit, že pouze oprávnění uživatelé mají přístup ke službám a datům. Je možné také nastavit přístup na úrovni rolí a událostí, což zvyšuje flexibilitu a kontrolu nad přístupem k informacím.
Kontejnerová architektura
Kontejnerová architektura je moderní způsob nasazování a správy kontainerů, který se využívá pro  konektory. Konektory představují jednotlivé aplikační služby, které jsou odděleny od základního operačního systému a od ostatních služeb v prostředí. Tím je zajištěna izolace a vysoká míra dostupnosti a bezpečnosti. Kontejnerová architektura poskytuje snadné škálování a nasazení aplikací v různých prostředích, což usnadňuje migraci mezi vývojem, testováním a produkčními prostředími.
Konfigurační rozhraní
Administrátor má možnost provádět konfigurace prostřednictvím webového rozhraní, které poskytuje nástroje pro nastavení routování, přístupu ke službám a aplikacím, správu kontejnerů včetně jejich nasazení a odstraňování.
Podpora protokolů
Podporované protokoly jsou REST API, Webhook a Websocket, které umožňují snadnou komunikaci mezi klientem a konektorem, takže klient může jednoduše získat potřebná data. REST posílá HTTP požadavky na konektor a obdrží odpověď ve formátu JSON nebo XML. Webhook funguje tak, že posílá informace přímo na specifikovanou URL klienta, jakmile se nějaké události stanou v externím systému. Websocket umožňuje oboustrannou komunikaci mezi klientem a konektorem, což umožňuje okamžitě reagovat na události, které nastanou.
Konfigurace konektorů
Konfigurace konektorů umožňuje správci systému nastavit výkonové parametry, jako jsou CPU, RAM a úložiště, které budou použity pro provoz konektoru. Tyto nastavení lze snadno upravovat podle potřeb aplikací, které se na konektory napojují. Kromě toho lze také snadno měnit alokaci zdrojů, aby se zajistilo, že budou mít vždy dostatek zdrojů pro správný a bezproblémový provoz. Tyto funkce pomáhají udržovat integrační sběrnici v dobré kondici a zajišťují, že bude poskytovat spolehlivé a efektivní služby aplikacím.
Integrace a propojení systémů a aplikací
Konektor zajišťuje bezpečný a řízený přístup do externího systému, takže vývojářské týmy se mohou snadno a rychle integrovat s externími systémy, aniž by museli řešit složité technické detaily. Poskytovaná integrační dokumentace v Redoc a Swaggeru pomáhá vývojářům rychle pochopit, jaké funkce a data jsou dostupné, a jak s konektorem komunikovat.
Napojení na CI/CD pro rychlejší a efektivnější vývoj
Napojení na CI/CD pipeline s kontainerovou architekturou přináší vývojářům široké možnosti pro automatizaci a integraci vývojových procesů. Platforma implementuje container management, což znamená, že se správa a nasazování aplikací provádí kompletně přes jednotný nástroj s možností pravidelných aktualizací a okamžitého nasazení při dostupnosti nových konektorů.

Integrace vašich aplikací jednoduše a bezpečně

Získejte výhody rychlejšího, efektivnějšího a bezpečného propojení aplikací s naší ESB platformou.
Děkujeme! Formulář byl v pořádku odeslán.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Využíváme prověřené technologie

Tato stránka používá cookies. K personalizaci obsahu, poskytování funkcí a anonymní analýze návštěvnosti. Preference můžete kdykoliv změnit na stránce Nastavení cookies.