Identity Management System

TechOne Platform IDM přináší spolehlivou a bezpečnou správu uživatelských účtů a identit s maximální kontrolou nad autorizací a přístupovými právy v rámci společnosti.

Proč přejít na nové IDM

TechOne Platform IDM představuje moderní a vyspělý systém správy uživatelských účtů a identit. Poskytuje centralizovanou a automatizovanou správu účtů, která významně snižuje provozní náklady a zvyšuje efektivitu. Umožňuje definovat a spravovat oprávnění a role uživatelů, automatizovat procesy povolování a zakazování přístupu k aplikacím, synchronizovat údaje uživatele a řídit životní cyklus uživatelských účtů.

Hlavní funkce a vlastnosti

Správa uživatelských účtů a identit
Můžete vytvářet a spravovat uživatelské účty, definovat oprávnění a role jednotlivým uživatelům a spravovat hesla. Administrátoři mohou také automatizovat procesy, jako je povolování nebo zakazování přístupu k aplikacím a informacím na základě stanovených identifikačních a autorizačních politik.
Řízení přístupu k firemním aplikacím
Ve správu přístupu je možné definovat a spravovat oprávnění k jednotlivým systémům. Tyto oprávnění mohou být určena na základě role uživatele, jeho skupiny nebo na individuální bázi. Administrátor také může sledovat aktivity a přístup uživatelů a definovat politiku hesel pro lepší zabezpečení systémů a aplikací.
Automatické synchronizace údajů uživatele
Přes naplánované úlohy je možné v pravidelných intervalech spouštět synchronizace údajů o uživatelých a efektivně tak spravovat a udržovat aktuální informace z různých zdrojů jako jsou např. Active Directory, LDAP nebo databáze. Přes konfigurační rozhraní se nadefinuje způsob a v jaký čas se provede kontrola dat.
Řízení životního cyklu uživatelských účtů
Pro automatickou správu a údržbu uživatelských účtů po celou dobu životnosti lze nastavit podle potřeb společnosti např. automatické zakládání a zrušení účtů uživatelů, aktualizaci údajů nebo archivaci účtů, když již nejsou potřeba. Tyto kontroly umožňují společnosti efektivně spravovat a sledovat uživatelské účty a minimalizovat rizika související s jejich správou.
Auditování a sledování přístupu uživatelů
Sledování a zaznamenávání informací o tom, kdo a kdy přistupoval k různým systémům a aplikacím. Tyto informace se zaznamenávají do protokolů a mohou být kdykoliv zpětně zkontrolovány. Je také možné ze strany administratorů provádět pravidelné audity a analýzy přístupu k systémům, aby mohli odhalit případné neoprávněné aktivity.
Možnost personalizace a přizpůsobení systému
Uživatelé mohou snadno upravit vzhled aplikace včetně změny pohledů, seznamů i formulářů. Navíc platforma poskytuje možnost vývoje vlastních konektorů pro komunikaci s externími systémy, což umožňuje se jednoduše integrovat na další aplikace.
Vysoká dostupnost a spolehlivost systému
K zajištění vysoké dostupnosti využíme Traefik Proxy, který nám v kombinaci s navrženou architekturou zajišťuje vysokou dostupnost s minimálními výpadky i při vysokých nárokách na výkon. Systém je navržen tak, aby byl schopen směrovat požadavky i na více serverů a tím snížit zátěž, což zajišťuje bezproblémový a spolehlivý provoz.
Integrace s aplikacemi a službami
Je možné se napojit na externí zdroje a využít předpřipravené integrace, konektory na různé systémy jako Active Directory, LDAP a databáze. Pokud by vznikl specifický požadavek na komunikaci a získání externí dat, tak je možné programovat vlastní konektor.

Získejte vyspělou správu uživatelských účtů

Zlepšete svou IT infrastrukturu a snižte provozní náklady s TechOne Platform.
Děkujeme! Formulář byl v pořádku odeslán.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Využíváme prověřené technologie

Tato stránka používá cookies. K personalizaci obsahu, poskytování funkcí a anonymní analýze návštěvnosti. Preference můžete kdykoliv změnit na stránce Nastavení cookies.